COMING SOON

TRIỂN LÃM XUẤT KHẨU NGÀNH GỖ

Tận dụng cơ hội từ hiệp định EVFTA

Là một trong những mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi 0% của hiệp định thương mại EVFTA cộng với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ gỗ. Triển lãm thương mại trực tuyến nghành hàng đồ Gỗ nắm trong chuỗi sự kiện triển lãm trong năm 2020 được ECVN.com đầu tư tổ chức dành riêng cho các doanh nghiệp
Việt Nam quảng bá hình ảnh công ty, sản phẩm của mình đến với thị trường nước ngoài – đặc biệt là châu Âu.

ECVN.com Online Tradeshow – TRIỂN LÃM XUẤT KHẨU NGÀNH GỖ:

Thời gian: 09.09.2020


Request For Quotation
Main Menu x