Tin tức Xuất khẩu

Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam – Nhật Bản 4 tháng năm 2021

Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam – Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.

(Bốn tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 13,7 tỷ USD)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Request For Quotation
Main Menu x