Tin tức Xuất khẩu

Công ty Maroc tìm đối tác để nhập khẩu thanh long

Công ty AvorMaroc có nhu cầu nhập khẩu quả thanh long. Khối lượng tùy thuộc vào trao đổi giữa hai bên đối tác. Doanh nghiệp xuất khẩu quan tâm xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc để được kết nối trực tiếp. Địa chỉ email: ma@moit.gov.vn. Whatsap: +212602535701.

Chúng tôi sẽ kết nối theo thứ tự liên hệ để tránh nhiễu thông tin và đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp của ta. 

Trân trọng thông báo tới các quý doanh nghiệp quan tâm. 

Thương vụ Việt Nam tại Maroc

Nguồn: Vietnamexport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Request For Quotation
Main Menu x