logo
  Trang chủ | Tin ECVN | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
     ·  Tìm kiếm nâng cao   ·  Hướng dẫn tìm kiếm   
        
Giới thiệu
GIÁM ĐỊNH:

 Dịch vụ giám định

 Giám định chất lượng, giám định số lượng, giám định mẫu mã sản phẩm

 Dịch vụ giám định phân tích, thử nghiệm

 Dịch vụ giám định, giám sát, kiểm soát qui trình chế tạo

 Đại diện người mua

 Dịch vụ giám định độc lập, giám định xúc tiến thương mại

 Dịch vụ giám định giải quyết tranh chấp

 Dịch vụ giám định, kiểm định, thẩm định giá

 Dịch vụ giám định và cấp giấy chứng nhận

 Giám định hàng hải và Lặn, thực hiện công việc ngầm dưới nước

________________________________
( Tel: 848-3832-7204
( Fax: 848-3832-8393
( Cel: 84903615612
Skype: aimcontrol
E-mail: ceo@aimcontrolgroup.com; aimcontrol@vnn.vn; aimcontrol@hotmail.com; aimcontrol@media.net.vn
Add: 45, Street 03, Ward 04, District 03, Ho Chi Minh City, Vietnam
http://www.aimcontrolgroup.com
http://www.inspection.vn
http://www.inspection.com.vn
http://www.giamdinh.org
http://www.cargoinspection.com.vn
http://www.inspectionvietnam.com
http://www.surveyor.com.vn
Chi tiết
Sản phẩm
product

giám định thông quan, chứng nhận thông quan

product

Thẩm định

product

giám định chất lượng hàng nhập khẩu, giám định đồng bộ, giám định và cấp chứng nhận cấp hải quan

product

Chứng thư thẩm định

product

Giám Định Khoáng Sản, Hóa Chất

product

Giám Định Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ

product

Giám định và giám sát xếp hàng (vào container, phương tiện vận tải)

product

kiểm định cho thê tài chính, giám định thuê mua tài chính, thẩm định vay thế chấp, kiểm định tài sản...

product

giám định hàng hóa thuộc dự án ODA

product

thẩm định vay thế chấp, kiểm định cho thê tài chính, giám định thuê mua tài chính, kiểm định tài sản...

product

giám định hoàng hóa thuộc dự án ODA

product

giam dinh, giam dinh, giam dinh, giam dinh, giam dinh, giam dinh, giam dinh, giam dinh, giam dinh, g...

product

THẨM ĐỊNH GIÁ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

product

thẩm định vay thế chấp, kiểm định cho thê tài chính, giám định thuê mua tài chính, kiểm định tài sản...

product

chứng nhận

product

giám định

product

giám định tình trạng hàng hóa, giám định điều kiện thiết bị, sản phẩm, gíam định chất lượng hàng hóa...

product

Các dịch vụ về công nghiệp khí tự nhiên hóa lỏng

Print Xem bản in
Trang chủ - Danh bạ doanh nghiệp - Cơ hội kinh doanh - Tuyển dụng
Quy chế - Hướng dẫn - Đăng ký - Đăng nhập - Thêm vào Favorites - Đặt làm trang chủ - Đặt quảng cáo -

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (EcomViet) - 25 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam
Email: support@ecvn.com
Phụ trách nội dung: Trần Hữu Linh
Điện thoại: 844-22205351 - Fax: 844-22205507